Zachęcamy do przystąpienia do programu lojalnościowego "Zbieraj pieczątki- łap nagrody!"

 

P: Jak mogę przystąpić do programu?

O: Wystarczy dokonać zakupu w naszym sklepie stacjonarnym za kwotę minimum 100zł. 


P: Co muszę zrobić aby otrzymać pieczątkę?

O: Za każde jednorazowe zakupy powyżej 100zł otrzymujesz od nas 1 pieczątkę. Wydając 200zł, otrzymujesz 2 pieczątki, itd.


P: Czy muszę kupić jeden przdmiot za 100zł, aby otrzymać pieczątkę?

O: Nie, możesz kupić dowolną ilość przedmiotów na łączną sumę 100zł


P: Jak wymieniać punkty?

O: Każda pieczątka na Twojej Karcie to 1 punkt. TUTAJ znajdziesz link do produktów, które możesz otrzymać w zamian za pieczątki. Jeżeli na Twojej karcie znajduje się 5 pieczątek to możesz wymienić je na jeden przedmiot za 5 punktów lub np. pięć przedmiotów za 1 punkt. Ważne jest aby przy wymianie wykorzystać wszystkie pieczątki.


P: Kupiłem przedmiot na Allegro z odbiorem osobistym, czy otrzymam pieczątkę?

O: Niestety nie. Pieczątki przyznawane są tylko za zakupy w sklepie stacjonarnym

 

 

REGULAMIN Programu „Zbieraj pieczątki – łap nagrody”

 

1. Organizatorem programu „Zbieraj pieczątki – łap nagrody” jest E-Prestige Agnieszka Duk, Gustawa Morcinka 5/8, 01-496, Warszawa.

2. Program „Zbieraj pieczątki – łap nagrody” zwany dalej Programem jest skierowany dla osób dokonujących zakupów w Sklepie Stacjonarnym Bezpruderyjnie.pl

3. Celem programu karty stałego klienta jest nagradzanie Klientów nabywających towary osobiście w Sklepie Stacjonarnym. 

4. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Zbieraj pieczątki – łap nagrody” jak również określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Program regulaminu obowiązuje E-Prestige Agnieszka Duk. i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

 

 1. 1. Definicje

 

Program "Zbieraj pieczątki – łap nagrody", zwany dalej "Programem", jest zorganizowanym przez E-Prestige Agnieszka Duk systemem pozwalającym na nagradzanie Uczestników.

Karta Klienta – papierowa karta, która służy jako dowód uczestnictwa w Programie

Sklep Stacjonarny – Sklep stacjonarny, działająca pod szyldem Bezpruderyjnie.pl, znajdujący się w Warszawie przy ulicy Gustawa Morcinka 5/8.

Uczestnik Programu – osoba pełnoletnia, która przynajmniej raz dokonała zakupu towarów w Sklepie Stacjonarnym na kwotę 100 PLN brutto, i która do Programu przystąpiła na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

 

2. Postanowienia Ogólne 

 1. 1. W ramach Programu Uczestnik gromadzi punkty za każdy zakup powyżej 100 PLN brutto dokonany w Sklepie Stacjonarnym, które wymienia na nagrody i na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.

  

 1. 2. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Uczestnikami Programu.

  

 1. 3. Punkty zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z Karty a w szczególności do wymiany punktów, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.

 

 1. 4. Organizator nie odpowiada w przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia Karty.

 

3. Uczestnictwo 

1. Do Programu przystąpić może osoba pełnoletnia. 

2. Aby przystąpić do Programu należy przynajmniej raz dokonać zakupu za kwotę 100 PLN Brutto. Z chwilą wypełnienia tego obowiązku, osoba zainteresowana członkostwem w Programie otrzymuje Kartę i staje się tym samym Uczestnikiem.

 

4. Karta

1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje Kartę.

 1. 2. Karta umożliwia Uczestnikowi gromadzenie punktów przyznawanych za zakup towarów w Sklepie Stacjonarnym wg zasad opisanych poniżej.
 2. 3. Karta umożliwia Uczestnikowi wymianę zgromadzonych punktów, w zależności od liczby uzyskanych przez Uczestnika pieczątek na produkt lub produkty wg zasad opisanych poniżej.
 3. 4. Punkty zbierane na Karcie przez Uczestnika są ważne przez okres 6 miesięcy, licząc od dnia założenia Karty. Po upływie powyższego terminu, 
 4. 5. Karta  straci swoją ważność i zostanie anulowana.

 

 

5. System przyznawania punktów/pieczątek na koncie Uczestnika

1. Organizator zobowiązuje się przyznawać Uczestnikowi punkty za zakup towarów wg zasad określonych poniżej 

2. Pieczątki przyznawane są za każdy zrealizowany zakup za kwotę minimum 100 PLN brutto dokonany w Sklepie Stacjonarnym. 

 1. 3. Za każdy zrealizowany zakup w Sklepie Stacjonarnym za kwotę 100 PLN przysługuje jedna pieczątka.

 

4. Każda pieczątka odpowiada jednemu punktowi. 

5. Pieczątki są nabijane na Kartę podczas zakupów w Sklepie Stacjonarnym i wyłącznie po okazaniu Karty pracownikowi Organizatora. 

 1. 6. W sytuacji, gdy Karta zaginie lub zostanie skradziona, pieczątki zdobyte przez Klienta nie podlegają odtworzeniu.
 2. 7. Pieczątki nie są nabijane w przypadku zakupu towaru na Allegro.pl, w tym odbiorów osobistych po zrealizowaniu zamówienia na Allegro.pl, a także w przypadku zakupu na odległość.

 

 

6. Wymiana pieczątek na produkty i usługi 

 1. 1. Po zebraniu przynajmniej 1 pieczątki i przed upływem 6 miesięcy od otwarcia Karty, Uczestnikowi przysługuje prawo odebrania prezentu.
 2. 2. W przypadku chęci wymiany pieczątek na nagrody Uczestnik zobowiązany jest wykorzystać wszystkie zebrane pieczątki na Karcie.
 3. 3. Uczestnik może wymieniać pieczątki na nagrody znajdujące się na stronie …. W zależności od ilości zebranych punktów.
 4. 4. W zależności od ilości zebranych pieczątek Uczestnik może wymienić je na jeden prezent lub kilka mniejszych, pod warunkiem że suma punktów za wymianę konkretnych prezentów będzie odpowiadać ilości pieczątek na Karcie.
 5. 5. Po odebraniu nagrody Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Kartę pracownikowi Organizatora.

 

 

8. Zakończenie lub zawieszenie Programu

1. E-Prestige Agnieszka Duk. zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdej chwili.

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator umieści informacje o tym fakcie w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Bezpruderyjnie.pl

. 3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Uczestnik będzie mógł wymienić zebrane pieczątki na prezent pod warunkiem, że zebrał ich odpowiednią  ilość. W przeciwnym razie pieczątki zostaną unieważnione.